Hogyan éljünk magasabb szinten a spirituális tudással?

Az első felismerés: A sorsszerűség felismerése és a kritikus tömeg


Az ember felismeri, hogy az élete tele van misztikus történésekkel, egybeesésekkel, nem véletlen „véletlenekkel”, szinkronicitásokkal, és ezeken alapuló emberi találkozásokkal, melyek sorsszerűek. Mintha egy láthatatlan rendező rendezné az eseményeket és a találkozásokat az életünkben.
Ezzel kezdetét veszi egy új, spirituális ébredés az emberiségben, melyet egy kritikus tömeg gerjeszt. –Ők azok az emberek, akik az életüket egy spirituális kibontakozásnak, fejlődésnek tapasztalják, egy olyan utazásnak, amelyet misztikus egybeesések vezérelnek.

A második felismerés: az univerzum természetének felismerése, é a megnyúlt jelen


Ahogy egyre többen felébredünk erre a misztikus valóságra, egy teljesen új világnézetet alakítunk ki – a világot mint energiamezőt, és mint szent létező kezdjük kezelni. Felfedezzük az élet igazi célját ezen a bolygón, és a világ és az univerzum valódi természetét. Ezzel a világnézettel cseréljük fel azt a közel 500 éves világnézetet, amely kizárólag a túlélésre és a technológiailag biztosított kényelemre épített.

A harmadik felismerés: az energialátás kifejlődik


Elkezdjük fizikailag látni és megérteni az isteni energiát, energiamezőt magunk körül, s felfedezzük, hogy körülöttünk minden anyagi dolog innen ered, és ebből áll. Meglátjuk, hogy nem egy anyagi univerzumban élünk, hanem a dinamikus energia világában. Érzékelni tudjuk ezt az energiamezőt, pl. látjuk az aurát, s annak eseményeit, vagy intuitíven érezzük mindezt.

A negyedik felismerés: harc a hatalomért, hogy energiát szerezzünk 

Az energiát látva felismerjük, hogy ez emberek elvágják magukat ettől a spirituális forrásuktól, az energiától. Az ember ettől gyengének érzi magát és sose érzi magát igazán biztonságban. Ezt a bizonytalanságot és energiahiányt másokból próbálja pótolni: elkezdi a másik embert dominálni, így szerezve energiát. Ez a küzdelem a dominanciáért az oka minden emberi konfliktusnak. Amikor sikerül másokon uralkodni, akkor átmenetileg erősnek érezzük magunkat, de azon az áron, hogy a másik ember elgyengül és gyakran vissza is vág. A szűkös emberi energiáért való versengés az oka minden konfliktusnak az emberek között.

Az ötödik felismerés: a misztikus megtapasztalás – a harc vége 

A bizonytalanság és az erőszak akkor ér véget bennünk, amikor kifejlesszük a személyes visszakapcsolódásunkat az isteni energiához, a forráshoz. Ez egy olyan spirituális élmény, melyről minden nagy hagyomány misztikusa beszámol a Földön. Ez a misztikus megtapasztalás és átalakulás élménye, ami végtelen mennyiségű energiával és szeretettel tölt el minket. Ez a szépség és öröm sosem tapasztalat élményét adja, és a Magasabb-Én Tudatosságának állapotába helyez minket. Ennek az élménynek jellegzetes velejárói vannak, például a könnyűség, a lebegés, és a fényesség érzése. Ha ezek jelen vannak, az élmény valós, ha nem, akkor csak tettetett.

A hatodik felismerés – felismerjük a játszmáinkat, és a küldetésünket, a múltunk megtisztítása 


Ezen megtapasztalás során elengedjük a saját kontrollálási mintáinkat, és felfedezzük a küldetésünket, a specifikus igazságot. Ekkor felismerjük, hogy azért vagyunk itt, hogy az emberiséget segítsük ezen új valóságszintre való átalakulásában. Amikor kiesünk a kapcsolatból- általában stresszes helyzetek hatására -, akkor ismerjük fel, hogy mi magunk hogyan lopunk energiát másoktól. Amikor a manipulációinkat tudatosítjuk, akkor a kapcsolatunk egyre gyakoribbá és állandóbbá válik a spirituális valósággal, és felismerjük a saját utunkat az életben, a küldetésünket, ahogy mi specifikusan tudunk hozzájárulni a világhoz.

A hetedik felismerés – az áramlással haladunk

Amikor próbáljuk beteljesíteni küldetésünket, felfedezzük a belső intuíciónkat, mely megmutatja hová menjünk, mit csináljunk. Ha ráállunk a dolgok pozitív értelmezésére, akkor a véletlen egybeesések áramlásába lépünk, mely megnyitja a kaput a küldetésünk beteljesítéséhez.

A személyes küldetésünk felismerése megszaporítja a misztikus egybeeséseket és a jeleket utunkon, egyre inkább vezetve vagyunk a sorsunk beteljesítése felé. Kérdések merülnek fel bennünk, majd álmok, bevillanó képek, nappali álmodozások vezetnek a válaszokhoz, melyekkel gyakran szinkronisztikusan egybeesnek más emberek éppen jókor elhangzó bölcs kijelentésivel.

A nyolcadik felismerés – egymás felemelése és a személyközi etika


Ha közülünk elegen lépnek be ebbe az evolúciós áramlatba, és folyton-folyvást a Magasabb Én energiáját adják át azoknak akikkel csak találkoznak, akkor egy új kultúrát hoznak létre, ahol a testük egyre magasabb és magasabb energetikai és észlelés állapotokba jut.
Ha felemelünk egy embert, aki az életünkbe lép, akkor a saját jeleinket, útmutató „véletlen” egybeeséseink számát is növeljük. Ha energiát adunk, a sajátunk is megsokszorozódik és nő. Ügyelni kell arra ezen a ponton (is), hogy ne veszítsük el a kapcsolatunkat az istenivel el a romantikus kapcsolatokban. Mások felemelése különösen hatékony csoportokban, ahol mindenki érzi a másik energiáit. Gyerekekkel különösen fontos ezt végezni, hogy a korai szakaszban kialakuljon a biztonságérzése és a megfelelő növekedése. Ha mások arcában meglátjuk a szépet, azzal felemeljük őket a saját felsőbb énjükbe, és elősegítjük, hogy meghallják a szinkronicitásos üzeneteket.

Kilencedik felismerés: a spirituális kultúra felemelkedése

A spiritualitás ezen ösvényén haladva beteljesítjük az ősrobbanás óta tartó evolúció igazi, belső értelmét és célját: a túlélés technológiai kérdései teljesen automatizálttá válnak, és az emberek minden energiájukat a szinkronisztikus áramlásban való fejlődésre és felemelkedése tudják használni. Igy addig emeljük és energetizáljuk a testünket, amíg a testünk és lényünk egy egész magas spirituális állapotba jut. Itt a létezés legmagasabb dimenziója, a mennyország láthatóvá válik, az ember oda fog jutni a testi életében. A két dimenzió összeér és eggyé válik. Igy az ember meghaladja az élet-halál körforgását.

Tizedik felismerés: a vízió megtartása 


Felismerjük, hogy ez emberi történelem során mindig voltak olyan emberek, aki átélve az ilyen spirituális élményeket, felismerték ezen igazságokat, és azon dolgoztak, hogy élt valósággá tegyék mindezt a Földön. Megértjük, hogy a spirituális felemelkedés víziója nem magánügyünk, hanem sokan dolgozunk ezen, egy közös feladat. Rájövünk, hogy nap mint nap tennünk kell a vízió fenntartásáért például mindennapos imádkozás segítségével.

Felismerés: a vízió megtartásának módja: kiterjedt imamezők 
Ez a vízió megtartásának pontos módszere. Évezredek óta minden spirituális hagyomány leírta a fókuszált tudat teremtő erejének hatalmát. A hit ereje, a pozitív gondolkodással és az ima erejével együtt hatalmas dolgokra képes. A vízió megtartásának a módszere, hogy együtt imádkozunk kiterjesztve ezzel az egyéni megnövekedett spirituális szándék-energiamezőket a többiekére, így létrehozva hatalmas hatásokat. A lényeg a közös vízió, és az arra való fókuszálás, imádkozás.

Felismerés: az isteni jelenlét érzékelése

Minden hagyomány úgy tartja, hogy Isten a valódi Jelenlét, de ezt csak a legezoterikusabb vallásos tanításokban hangsúlyozták és ezek gondolták valójában, hogy ez lehetséges. Fogadd el és méltányold a Jelenlétet, és a kapcsolat erősebbé válik. Ez fogja összekapcsolni végső sablonos következtetésünket mindazokkal a világon, akik érzékelik ezt. A próféciák ugyanazt a dolgot írják le, mert mindegyik az egyetlen Isteni Forrásból ered. Csak egy Teremtő van és csak egy Boldogság: amelyet akkor élhetünk át, ha egy minden korábbinál magasabb szintű Kapcsolatot és Tudatosságot érünk el. Már érezzük Isten visszatérését. Ez egy „Jelenlét”, amit érezhetünk magunkban. Isten Jelenléte érinthető, tapintható valóság. Ez az a visszatérés, amit a próféciák mindvégig magyaráztak, ez a végső Egyesülés. A Dokumentum azt mondja, hogy a Tizenkettedik Összefüggés lendületbe hozza agyunkban a beizzított csatornákat. Az összes Összefüggést egységbe rendezi.

Posted in Egyéb.