Kárpát-medencei ősök és a piramis

A gízai nagy piramis, amelyet i.e. XXVI. században emeltek, az egyik legtöbbet tanulmányozott építmény. Ez a legnagyobb egyiptomi piramis, Hofu (Kheopsz) fáraó sírhelye volt. A nagy piramis misztériumáról számtalan elmélet született. Edgar Cayce szerint a teljes emberi tudás tárháza, melyet egy még megfejtetlen kódrendszerben jegyeztek le, és benne foglaltatik az emberiség egész történelme, sőt próféciák is. Miért volt fontos az egyiptomiaknak egy mérnökien tökéletesen kivitelezett monumentális építmény megépítése, amit sok évig építettek?
A piramis súlypontjában helyezkedik el a fáraó sírkamrája. A falakon kivezető két keskeny aknáról azt tartották, hogy szellőzésre szolgálnak. Az igazság felderítésére másfelől kell megközelíteni a témát. A Piramisok eredetecímű posztban leírtam a származásának általam feltételezett történetét. Ha ebből a szemszögből közelítjük meg a dolgot, a kérdések választ kapnak. A kivezető nyílások nem szellőzésre szolgáltak, hanem a fáraó halál utáni életével hozhatók kapcsolatba. A piramisfeliratok a fáraó lelkének két lehetséges végállomást említenek. Az északi akna 30 fokos szögben fut pontosan az Alpha Draconis irányába. A másik lehetőség a fáraó túlvilági életében az Orionhoz való utazás volt. Az Orion csillagképének három csillaga pontosan 45 fokos szögben futó déli akna irányában helyezkedik el. Az Orion csillagképről már a Pilis rejtélyei-ben leírtam, hogy ez a szkíták fő csillagképe volt. Az Orion más néven Nimród csillagkép, ami a Pilisben is leképződik. Az Orion az a kötelék, amely összeköti a nagy piramist, illetve a fáraó lelkét a Kárpát-medencével és a szkítákkal.

A piramisnak nagy misztikus erőt tulajdonítottak. Úgy vélték, hogy a piramis, mint geometriai forma gyógyító erőt sugároz. Antoine Bovis beszámolója szerint a piramisban talált állatok nem bomlottak el haláluk után. A fáraónak is valószínűleg így akartak örök életet biztosítani. Bizonyos vizsgálatok szerint erőteljesebb gamma-sugárzást mutattak ki a nagy piramisban. Feltételezik, hogy ez hatással lehet az elmeállapotra és talán a gyógyításra is alkalmas. A kárpát-medencei ősök is valószínűleg ismerték a piramis erejét. Lehetséges, hogy ezért építették a boszniai piramisokat is.

Forrás: sptanacs.blog

Posted in Egyéb.