Mik is valójában a gyerekek jogaik?

A miénk egy olyan nemzedék, amely tanúja volt a szülő-gyermek szövetség eltörlésének.

Pszichológusok könyvek garmadáját adják ki, amiben azt részletezik, hogy milyen romboló hatással van a gyermekek lelki és szellemi fejlődésére, ha megvonják tőlük a feltétel nélküli szeretetet.

És ezen nélkülözés miatt túl sok gyerekünk neveli fel saját magát. Szüleiktől, nagyszüleiktől és más rokonaiktól egyre távolodva nőnek fel, és a nemzedékeket összeláncoló láthatatlan kötél egyszercsak felbomlik.

Ez a tény egy olyan nemzedéket hozott létre – nevezzük “O” generációnak -, amely a stafétát az “X” generációtól vette át. Az “O” nemzedéket azok alkotják, akiknek a külsőségek, a siker, a jó autó és a divatos öltözék számít, de fájdalmas üresség lakozik bennük.

Mellkasunk üressége, bensőnk meztelensége, lényegünkben az az űr a helye a dobogó szívnek és a szeretetnek.

És nemcsak a gyerekek szenvednek. A szülők legalább annyira.

Minél jobban fejlesztjük gyerekeinben a kis felnőttet, annál jobban távolodunk el önmagunk gyermeki tulajdonságaitól, és annyi szó esik arról, hogy felnőtt korunkban érdemes megtartani önmagunkban a gyermekit.

A szeretet, Hölgyeim és Uraim, az emberi családok legbecsesebb öröksége, legértékesebb hagyatéka.
És ez egy olyan kincs amit nemzedékről nemzedékre át kell adni.

Az előző korokban élőknek nem volt meg ez a jólét, amiben most mi élünk. Nem volt elektromosság, a gyerekeiket kis, fűtetlen házakba zsúfolták be. De azok az otthonok mégsem voltak sötétek és hidegek. Beragyogta őket a szeretet és biztosan befűtötte őket az emberi szív melege.

A szülők még nem kábultak el a luxus és pozíció utáni vágytól és így életükben elsőbbséget biztosíthattak gyermekeiknek.
És míg mi megvitathatjuk állításainak igazságosságát, addig, soha senki nem beszélt a gyermekek alapvető jogairól , és a gyermeki jogok fokozatos lepusztulásáról, amely világszerte veszélybe sodorja a gyermekkori boldogságot és biztonságot.Mint mindannyian tudják, országaink elszakadtak egymástól, azért mert Thomas Jefferson “minden embert megillető egyenlő jogokra” hivatkozott.

Ezért ma este szeretném indítványozni, hogy minden otthonban függesszük ki a “Gyermekek Egyetemes Jogait”:

– a szeretet joga, anélkül, hogy harcolni kéne érte
– az oltalmazottság joga
– az értékesnek érzés joga, még akkor is ha nem hoztál magaddal semmit errre a világra
– a meghallgatottság joga
– az estimese hallgatásának joga, anélkül, hogy a hírekkel vagy az esti sorozattal kéne versengeni érte
– a tanuláshoz való jog, anélkül, hogy az iskolákban lövedékeket kelljen kerülgetni
– a csodálathoz való jog (még akkor is, ha az arcot csak egy anya tudja szeretni)

Barátaim, minden alapvető emberi tudás, az ember kezdeti öntudatra ébredése mindannyiunk számára a szeretet megnyilvánulását kell hogy jelentse.

Posted in Egyéb.