A régi egyiptomiak állatkultusza, a majom és a zsiráf

Thot isten kutyafejű majmai már ősidők óta eléggé közismert állatok voltak Egyiptomban. Szürkeszínű galléros páviánokat, Cynocephalus hamadryas Thébában és a középegyiptomi Hermopolis városában találtak eltemetve, s a gondosan bebalzsamozott szent állatok tetemei között fehérbarkójú és vörösesszínű cerkófmajmok, Cercopihecus sabaeus és Cercopithecus ruber is bőven akadtak. A majmok általában véve mint Thot-nak, az „írás feltalálójának”, az „égi írnoknak” szent állatai a tudást, a tudományokban való elmélyülést jelképezték. Az ebfejű majom rajza az egyiptomiak írásrendszerében az „egyenlőségnek”, az „egyensúlyozottságnak” fogalmát fejezi ki, máshelyütt a „tökéletes mérték” szimbólumaként szerepel, a csillagászatban pedig a napéjegyenlőséget jelenti. A mitológiában a páviánok az „egyiptomi tisztítóhely őrei” és az „igazságos ítélet” jelképei voltak, azonkívül pedig a világosság istenének, Rá-nak, zenészei . Ez a különös elnevezésük az egyiptomiaknak azon érdekes megfigyeléséből származott, mely szerint a páviánok napfelkeltekor állandóan hangos rikácsolásban törnek ki és az ú. n. Halottak könyvében olvasható, hogy ezek az állatok ilyenkor az „újjászülető fenséges napistent üdvözlik”.Az egyiptomiak művészetében a majom minden időben kedvelt és meglehetősen sűrűn felhasznált motívum volt, s mint ilyen gyakran fordul elő szobrokon, faragványokon és a domborműveken. Számtalan ábrázolás mutatja be a majmokat mint előkelőbb egyiptomi hölgyek kedvenc állatait, dédelgetett játszótársait, díszes karperecekkel és nyakravalókkal feldíszítve. Némelyik nőket utánzó hajviselet szerint van fésülve vagy groteszk figurák módjára megörökítve.Ritkán látott állat volt Egyiptomban a zsiráf Giraffa camelopardalis, a leopárd, Felis leopardus, a gepárd, Acinonyx guttatus és a sivatag királya, az oroszlán, Felis leo. A zsiráf többnyire a fáraók igája alá hajtott afrikai fejedelmek királyi ajándéka volt. Ezzel kapcsolatban említjük meg azt a történeti tényt is, hogy I. Ptolemeus király, Lagos fia (Kr. e. 321-283) különböző tudományos intézetek alapítása mellett azzal tűnt ki, hogy ő állíttatta össze Alexandriában az első állatkertet. Itt az ,,egész nép nagy csodálatára a különösalakú zsiráf és az otromba testű orrszarvú is láthatók voltak”.A Núbiából és Szíriából hozott gepárdokat és leopárdokat megszelídítve és betanítva vadászatoknál használták fel a régi egyiptomiak. Érdekes, hogy Ptah isten papja, az ú. n. „memphiszi főkherheb , úgyszintén a heliopoliszi „sem” nevű főpap a halotti áldozatoknál leopárdbőrökből készült kacagányt viseltek, melyet az ó- és középbirodalomban kizárólag csak magasabbrangú államhivatalnokok és a királyi ház funkcionáriusai viselhettek.

Posted in Egyéb.