A szimbólumok szerepe ma

Fel sem figyelünk jelentőségükre, mégis tele vagyunk tetoválásokkal, a henna művészetét pedig kizárólag keleti hagyománynak tekintjük, pedig élhetünk vele bármikor, ahogy őseink is tették a testfestésben.

A szimbólumok mindig is ugyanaz volt:a szimbólumok összekötik az embereket a kozmikus fényhálóval, az abban rejlő információkkal és energiával. A test különböző részére felfestett szimbólumok a tudatalatti síkján keresztül rendkívüli energiákat és erőket mozgósíthatnak, ezenfelül információkat közvetíthetnek az univerzumból számunkra.

Amikor valaki megbetegszik, akár fizikailag, akár mentálisan (érzelmileg), ezek belső és külső egyensúlyhiányt jeleznek, valamint az isteni rendtől való elszakadást. A betegségeket, a lelki gyengítő hatásokat, a diszharmóniát negatív rezgések hozzák létre az életünkben sokszor negatív gondolatok által.

A beteggé tévő negatív információkat azonban helyesbíteni lehet olyan felfestett szimbólumokkal, amelyek rezgésük, energiájuk által elindíthatják a pozitív irányba történő változást az életünkben. Tartósan csak mindenki önmaga gyógyíthatja meg magát azáltal, hogy helyreállítja az összhangot belső önmagával és az egyetemes renddel. A kozmikus szimbólumok használata a tudat kitágításában és feleszmélésében hasznos segítséget nyújt a megfelelő információk, energiák mozgósításával az univerzumból számunkra.

Néhány példa amit napjainkban sokat látok és festek is:

Korona
A földi múló érték jelképe.

Sas
Az idõn és téren kívüli madár a Nap felé repül. A halhatatlanság a Szellem szimbóluma “Én vagyok a Szellem, amely haza repül”.

Sárkány
A bölcsesség kígyója.

Oroszlán
Kiáradás, kifolyás a név jelentése (egyipt.)
A Harmadik kiáradás másik neve: individualizáció, vagyis egyéniesülés, ami az oroszlán jegyben történik. Uralkodót, vagy Törvényhozót jelent, és azt szimbolizálja, hogy mostantól az ember saját maga részére törvénnyé lehetne, mert Õbenne van maga a Király.

AUM
“Lobogó tûz zúgása” – a mentál sík hangja.
AUM – OM Teremtõ Igét, vagyis a Logoszt jelenti, a felfoghatatlan valóságot, minden lét forrását. A hatalom szava, amit csakis a legnagyobb tisztelettel szabad kiejteni. A kimondhatatlan nevében…

És akkor még el sem kezdtem beszélni egy egyszerű vonalról…. :)

Posted in Egyéb.