Szerelem az ókorban

A szerelem és szexualitás, férfi és nő odaadó összeolvadása a legnagyobb szentségek egyike volt az ókorban és az azt megelőző időkben. Talán most sok konzervatív szemléletű keresztény ember a fejéhez kap, de volt idő és voltak kultúrák, ahol a szerelmi aktus a legszentebb imádsággal volt egyenrangú, ha nem felette álló!

„A szerelem és a házasság a legszentebb energiaforrás! Az igazi, mély szeretettel átfűtött szerelmi aktus megnyitja az égi csatornákat és a gyönyörű isteni energia hihetetlen magasságokba emeli a szeretkezők

testét és lelkét.” (Tűzhordozók).

Több kultúrában beavatott papnők gyakorolták a szerelem mágiáját az arra felszentelt templomokban. Például a főníciai Astarte istennő templomaiban.

A kora ókori kultúrákban termékenységi ünnepeket tartottak a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) idején. Ez nagyon elterjedt szokás volt. Krétán a mükénéi kultúra, a föníciaiak, a perszák, a sumérek hagyományaiban egyértelmű nyomai vannak ennek. A Földközi-tenger medencéjét övező népeknél szinte mindenhol találunk erre utaló forrásokat. A rómaiak is átvették a görög bacchanáliákat, Bacchus isten borgőzős orgiáit. Az egyiptomi Ízisz istennő kultusza olyannyira elterjedt a római birodalom területén, hogy az éppen kibontakozó kereszténységnek komoly vetélytársa volt! Az ősi egyiptomi vallás rituáléi élnek tovább a szabadkőműves tanokban, ahol a pletykák szerint nagy jelentősége van egy nemi aktuson alapuló beavatásnak.
A papok, mágusok megidézték a természet erőit, és a termékenység istenét. Hitük szerint a napéjegyenlőségek idején olyan különleges kozmikus erők érik a földet, amelyek az emberekben is a megújulást, a teremtő, alkotó erők feléledését szolgálják, és ilyen módon az Istennel és az Univerzummal való egység szeretetteljes élményét élik át az ünneplők.
Máris túl sokat beszéltünk a szexről, a romantikusabb lelkületűek talán már a fejüket csóválják: mi van a mélyebb érzésekkel?

Megnyugtatok mindenkit: az együttlétek kiteljesedéséhez fontos volt az a mély önátadás, egymás elfogadása, szeretete, amit csak az igazán szerelmesek élnek meg. A késő ókor orgiái bizonyára nem adták meg a lelki-szellemi kiteljesedést művelőiknek, csak az ősi hagyomány csökevényes, félreértelmezett folytatásai voltak elvesztve eredeti jelentésüket, rendeltetésüket.

Hogy milyen egy szerelmes érintés?

 

„Férfi és nő úgy egészíti

ki egymást, mint nappalt az éjszaka. Csak együtt, egymást segítve, szeretve boldogulnak.

Ugyanolyan szükség van a földi élet egyensúlyának megteremtéséhez mindkettőjükre,

mint ahogy szükség van a Napra, és szükség van a Holdra is. Más-más a szerepük, de

mindkettő fontos.”

Posted in Egyéb.